edu.com.pl Forum eduProgi eduParty.pl 
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej Dzisiaj mamy: 28 lipca 2021, Sylwester za 157 dni

2006punkt Strona główna
punkt Szkoła
punkt Studia
punkt Nauczyciele
punkt Forum
punkt Giełda
punkt Konkursy
punkt Imprezy
2003-11-07 11:34:12, Fundacja MSP Komandor

  Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli przedsiębiorczości


Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komandor zaprasza nauczycieli gimnazjalnych na bezpłatne szkolenia na temat wprowadzania elementów przedsiębiorczości do programów nauczania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pt. "Przedsiębiorczy nauczyciel - przedsiębiorczy gimnazjalista".

Cykl obejmuje realizację 15 szkoleń (1 szkolenie w każdym województwie, z wyjątkiem mazowieckiego). Z każdego województwa zostanie przeszkolonych 10 nauczycieli gimnazjalnych.

Cele szkolenia:

 • promowanie wśród nauczycieli postaw przedsiębiorczych i nawyków ekonomicznego myślenia
 • podniesienie poziomu nauczania ekonomii w gimnazjach (na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych)
 • zainteresowanie nauczycieli tematyką ekonomiczną
 • dostarczenie nauczycielom informacji na temat możliwości wykorzystywania elementów nauk ekonomicznych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • przekazanie gotowych, multimedialnych materiałów edukacyjnych wraz z przykładowymi konspektami zajęć


Szkolenie obejmuje cztery bloki tematyczne:

 1. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego - podstawowe pojęcia i procesy ekonomiczne z jakimi spotykają się uczniowie, praca i kariera w warunkach gospodarki rynkowej, znaczenie edukacji ekonomicznej dla młodzieży i zadania szkoły w zakresie edukacji ekonomicznej.
 2. Społeczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości - upowszechnianie współpracy z samorządem i organizacjami pozarządowymi, formy współpracy, pozyskiwanie funduszy na działania lokalne
 3. Edukacja ekonomiczna w programie szkolnym - przykłady i propozycje wprowadzania elementów edukacji ekonomicznej w ramach przedmiotów gimnazjalnych
 4. Edukacja ekonomiczna w ramach zajęć pozalekcyjnych - przykłady i propozycje wprowadzania elementów edukacji ekonomicznej w ramach działań pozalekcyjnych, skierowanych do uczniów zainteresowanych tą tematyką


Termin szkoleń:

Szkolenia będą odbywały się regionalnie w każdym województwie od 1 grudnia 2003 do 30 stycznia 2004r. Dokładny harmonogram szkoleń (data, miejsce, godzina) zostanie opublikowany 21 listopada na stronie internetowej www.fundacja.komandor.pl oraz przesłany do zainteresowanych szkół.
Każde szkolenie trwa ok. 5 godzin. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają pakiety materiałów dydaktycznych składających się ze skoroszytu pt. "Przedsiębiorczy nauczyciel - przedsiębiorczy gimnazjalista" oraz płyty CD, pod tym samym tytułem, stanowiącej uzupełnienie materiałów dla nauczyciela. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w szkoleniu:

 • wypełnić ankietę zgłoszeniową według formularza dostępnego na stronie www.fundacja.komandor.pl
 • przesłać ankietę w terminie do 24 listopada 2003r.: w formie elektronicznej na adres: joanna.telej@komandor.pl Temat: Szkolenie, faxem na numer: (+22) 666 22 90 lub pocztą na adres:
  Fundacja MSP Komandor
  Ul. Powstańców Śląskich 5
  01-381 Warszawa
  z dopiskiem "Szkolenie"


O zakwalifikowaniu na bezpłatne szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o dokładnych terminach i miejscach szkoleń.

Więcej informacji na temat szkolenia
"PRZEDSIĘBIORCZY NAUCZYCIEL-PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA" znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.komandor.pl, lub wysyłając e-maila na adres: joanna.telej@komandor.pl oraz pod numerem telefonu (+22) 666 22 88 wewn.119


Projekt powstał dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej

 

© RAD-COM, 2000-2005 : O Serwisie : Kontakt : Reklama