edu.com.pl Forum eduProgi eduParty.pl 
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej Dzisiaj mamy: 28 lipca 2021, Sylwester za 157 dni

2006punkt Strona główna
punkt Szkoła
punkt Studia
punkt Nauczyciele
punkt Forum
punkt Giełda
punkt Konkursy
punkt Imprezy
2006-09-01 09:10:57, PFDiM

  Forum Edukacyjne „Nowe przestrzenie edukacji”


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych na XI Forum Edukacyjne, które odbędzie się w sobotę 7 października br. w godz. 10:00-18:00 w liceum im. S. Staszica w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 37a. Forum jest corocznym miejscem spotkań nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, młodzieży, instruktorów domów kultury, organizacji pozarządowych, pracowników samorządów, którzy dyskutują o jakości edukacji formalnej i nieformalnej.

Ideą Forum jest zaprezentowanie uczniom i nauczycielom programów, dzięki którym szkoła może stać się miejscem przyjaznym zarówno dla jednych, jak i drugich. Trenerzy z różnych ośrodków w kraju przedstawią sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą. Motywem przewodnim prezentowanych szkoleń jest pokazanie „jak uczyć”, a nie „czego uczyć”. Poprzez te szkolenia chcemy pomóc uczestnikom w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży i przygotowaniu ich do wymagań i przemian współczesnego społeczeństwa.

Podczas Forum odbędą się warsztaty prezentujące ciekawe sposoby pracy z uczniami, nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz rodzicami. Zajęcia prowadzone na Forum pozwalają rozwijać umiejętności pedagogiczne i wychowawcze, pokazują jak reagować na problemy młodych ludzi oraz rozbudzać aspiracje edukacyjne uczniów. Uczą także, jak prowadzić atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Podczas Forum młodzież zaprezentuje swoje projekty realizowane w programach dotacyjnych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, które są dla nich prawdziwą przygodą i stymulacją do działań społecznych.

Sukcesy poprzednich edycji Forum Edukacyjnego, w których co roku uczestniczy około 1000 nauczycieli i wychowawców z całej Polski, daje nam motywację do kontynuowania tego typu spotkań, bardzo potrzebnych szczególnie w dobie reformy szkolnictwa.

Uczestnictwo w Forum Edukacyjnym jest bezpłatne.

Więcej informacji na: www.pcyf.org.pl

 

© RAD-COM, 2000-2005 : O Serwisie : Kontakt : Reklama