edu.com.pl Forum eduProgi eduParty.pl 
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej Dzisiaj mamy: 28 lipca 2021, Sylwester za 157 dni

2006punkt Strona główna
punkt Szkoła
punkt Studia
punkt Nauczyciele
punkt Forum
punkt Giełda
punkt Konkursy
punkt Imprezy
2006-07-05 13:09:44, Fundacja MSP Komandor

  Trwa nabór do ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla gimnazjów


Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczął się nabór gimnazjów do kolejnego, rocznego programu edukacyjnego, który propaguje wiedzę o przedsiębiorczości oraz uczy motywacji gospodarczej. Nad programem Pakiet Wrześniowy, którego pomysłodawcą i twórcą jest Fundacja Komandor, swój patronat honorowy objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Gospodarki.

Już szósty rok z rzędu gimnazja mają szansę wziąć udział w programie edukacyjnym, który ukierunkowuje młodzież na podejmowanie inicjatyw gospodarczych, uczy przedsiębiorczości i promuje wiedzę o funkcjonowaniu wolnego rynku. Do Pakietu Wrześniowego może przystąpić każde gimnazjum z terenu Polski. Dla szkół jest to program bezpłatny, lekcje odbywają się w czasie pozalekcyjnym (z reguły raz w tygodniu), a nauczyciele przygotowywani są do pracy przez konsultantów Fundacji Komandor, którzy zdobywali doświadczenie dydaktyczne w poprzednich edycjach programu.

Pakiet Wrześniowy to dopracowany w szczegółach zestaw zajęć lekcyjnych, w których poza oczywistą rolą nauczyciela spory udział dydaktyczny ma sieciowy system informatyczno-dydaktyczny, z którego uczniowie korzystają w trakcie zajęć. Program szkoleniowy wykorzystuje tradycyjne metody nauczania (wykład i ćwiczenia), ale również nowoczesne technologie, które – poprzez Internet i przeglądarkę WWW – wspomagają proces dydaktyczny. Pakiet Wrześniowy to zatem nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem wysokich technologii, z którymi uczniowie zapoznają się w trakcie zajęć. Również nauczyciele wykorzystują system informatyczny (pocztę elektroniczną, forum internetowe, listę dyskusyjną) do doskonalenia umiejętności dydaktycznych programu.

Łukasz Adamczyk, prezes Fundacji Komandor przybliża istotę programu: „W ramach Pakietu Wrześniowego uczniowie zapoznają się z arkanami prowadzenia firmy w realiach rynkowych. Każde gimnazjum przystępując do pakietu powołuje do życia wirtualną firmę, którą zarządzają uczniowie. Wyłaniają oni spośród siebie prezesów, księgowych, dyrektorów kadr, marketingu, finansów. Następnie uczą się kompetencji tychże stanowisk oraz poznają problematykę związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pakiet Wrześniowy obejmuje proces życia firmy – od jej założenia, poprzez podejmowanie podstawowych decyzji, takich jak zarządzanie finansami, tworzenie oferty, podejmowanie działań marketingowych. W ciągu roku szkolnego przed uczniami stawiane są różnorakie cele i zadania. Do najważniejszych z nich należy opracowywanie prezentacji, logo i reklamy firmy, a także organizacja na forum publicznym debaty na zadany temat. Niekiedy wymagana jest również współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, urzędami, mediami. Efektem końcowym programu jest stworzenie oferty przedsiębiorstwa – Pakietu Wrześniowego, który jest rodzajem wyprawki szkolnej, wraz z umotywowaniem doboru jego komponentów i ogólnej wartości. Najlepsze zespoły gimnazjalistów zmagają się w dorocznym Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Gospodarczej, który dotychczas odbywał się w salach Ministerstwa Gospodarki i Businss Centre Club.” – powiedział Łukasz Adamczyk.

Z roku na rok dynamicznie rośnie popularność Pakietu Wrześniowego. Jeszcze trzy lata temu brało w nim udział niewiele ponad 100 gimnazjów. W tegorocznej edycji było ich ponad 500. Na najbliższym czasie Fundacja Komandor planuje przekonać do programu ponad 1.000 szkół. „Naszą misją jest rozwijanie wśród młodzieży inicjatywy gospodarczej oraz propagowanie wiedzy, która może być bardzo pomocna w trakcie pierwszych lat życia zawodowego. Miarą skuteczności Pakietu Wrześniowego jest praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy. Historia programu jest zbyt krótka, by to zweryfikować w prawdziwych przedsiębiorstwach, które będą prowadzone przez uczniów, ale już teraz mamy inne dowody skuteczności Pakietu Wrześniowego. Wielu uczniów uczestniczących w programie, mówi otwarcie, że po jego zakończeniu stara się pomagać rodzicom w prowadzeniu ich działalności. Wielu jest przekonanych, że zdobyta wiedza ułatwi im start w dorosłe życie. Mamy też mnóstwo pozytywnych recenzji ze strony nauczycieli prowadzących zajęcia. Obecnie, wykorzystując wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia, naszym zadaniem jest przekonanie jak największej liczby gimnazjów do uczestnictwa w programie, tym bardziej, że dla szkoły nie wiąże się on z żadnym kosztem. Co więcej szkoły uczestniczące w programach edukacyjnych otrzymują od Fundacji dodatkowe wsparcie w postaci darowizn celowych. Są one przeznaczone np. na opłacenie łącza internetowego lub na zakup pomocy naukowych.” – przekonuje Łukasz Adamczyk.

Gimnazja zainteresowane zgłoszeniem się do programu Pakiet Wrześniowy mogą skontaktować się bezpośrednio z Fundacją Komandor pod numerem 22 / 666 22 88 lub skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Fundacji pod adresem:
www.fundacja.komandor.pl/ankieta

 

© RAD-COM, 2000-2005 : O Serwisie : Kontakt : Reklama