edu.com.pl Forum eduProgi eduParty.pl 
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej Dzisiaj mamy: 28 lipca 2021, Sylwester za 157 dni

2006punkt Strona główna
punkt Szkoła
punkt Studia
punkt Nauczyciele
punkt Forum
punkt Giełda
punkt Konkursy
punkt Imprezy
2005-09-28 11:46:34, gazeta.pl

  Uniwersytet Gdański wprowadza boloński system kształcenia


Uniwersytet Gdański (UG), największa uczelnia na Pomorzu, wprowadza od tego roku akademickiego tzw. boloński system kształcenia. Proces boloński na uczelniach europejskich ma prowadzić do ujednoliconego systemu kształcenia.

"Uniwersytet Gdański jest pierwszą uczelnią w Polsce, która w tak szerokim zakresie, w całości, od roku akademickiego 2005/2006 wprowadziła dwustopniowy system kształcenia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych, oprócz tych, które wskazane są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej jako jednolite czyli na przykład prawo i psychologia"- wyjaśnia rzeczniczka UG Beata Czechowska-Derkacz.

UG przekształcił jednolite studia magisterskie w studia dwustopniowe. Przekształcenia takiego wymaga też od uczelni nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie w Polsce mają na to czas do 2010 roku.

Proces Boloński to restrukturyzacja i harmonizacja systemów szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej, do 2010 roku ma powstać zgodnie z założeniami Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego. Proces realizowany jest na podstawie Deklaracji Bolońskiej z 1999 roku, którą podpisała i realizuje wraz z innymi państwami europejskimi również Polska.

Oprócz wprowadzenia podziału jednolitych dotąd studiów na 2- i 3- stopniowe, proces ten zakłada m.in. wprowadzenie systemu porównywalnych dyplomów, wprowadzenie europejskiego systemu punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS) oraz wdrożenie systemu kształcenia ustawicznego. Dzięki systemowi bolońskiemu studenci będą mogli np. odbywać część studiów za granicą.

W chwili obecnej na uczelni trwają przygotowania, aby dotychczasowe czteroletnie studia doktoranckie, funkcjonujące jako studium, przekształcić w studia trzeciego stopnia.

"Ten istniejący już na uczelni trzeci stopień kształcenia musimy dostosować do założeń nowej ustawy, tak aby funkcjonował jako regularne studia i aby doktoranci mogli korzystać z przywilejów, których do tej pory nie mieli ś np. stypendiów socjalnych czy możliwości zakładania kół naukowych" ś powiedziała PAP prorektor ds. kształcenia UG prof. Anna Szaniawska.

Kandydaci na studia doktoranckie będą zdawali egzamin, później otrzymają indeksy; osoby te będą musiały zaliczyć poszczególne przedmioty, będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i oczywiście będą pracować nad napisaniem pracy doktorskiej.

"Jeśli doktorant napisze i obroni pracę doktorską, otrzyma tytuł naukowy, podobnie zresztą jak jest obecnie, ale jeśli studia doktoranckie nie zakończą się napisaniem doktoratu, osoby takie będą otrzymywały świadectwo ukończenia studiów doktoranckich" ś wyjaśniła prof. Szaniawska.

W 2005 roku gdańska uczelnia obchodzi jubileusz 35-lecia. 33 tys. studentów kształci się obecnie na 9 wydziałach i w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych. Na uczelni pracuje ok. 1700 pracowników naukowych. Studenci mają do wyboru 27 kierunków i ponad 100 specjalności.

Jak zapowiedział we wtorek rektor uczelni prof. Andrzej Ceynowa, w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostaną zakończone dwie duże inwestycje uczelni. Jedną z nich jest budowa Instytutu Oceanografii, której koszt wraz z podstawowym wyposażeniem wyniesie 23 mln zł, oraz gmach Biblioteki Głównej, którego koszt budowy to 47 mln zł.

Kolejną inwestycją będzie m.in. budowa nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych. Planowana na najbliższe 3 lata inwestycja pochłonie ok. 60 mln zł.

 

© RAD-COM, 2000-2005 : O Serwisie : Kontakt : Reklama